Forfatter: Kbc@74

Siden er under opbygning, kører igen i løbet af sommeren 2017. evt. kontakt til billardklubben er på mail’en kbc@hotmail.dk  

Read more